องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขออนุมัติเบิกเงินงบกลางเงินสำรองจ่าย เพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 5 ก.ค. 2566 ]21
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 - 2570 [ 19 ม.ค. 2566 ]34
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน แรก) [ 26 ธ.ค. 2565 ]21
4 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก พ.ศ.2562 [ 24 มี.ค. 2564 ]174