องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 1 ก.ย. 2565 ]9
2 ประกาศการใช้งานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ [ 10 ก.พ. 2564 ]145
3 รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) [ 2 ก.พ. 2564 ]144
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565(ฉบับแก้ไข_ครั้งที่_1) [ 13 ธ.ค. 2562 ]146
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น_(ต่อ.) [ 17 ธ.ค. 2561 ]184
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น_(ต่อ) [ 16 ธ.ค. 2561 ]161
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น_(พ.ศ._2561-2565) [ 15 ธ.ค. 2561 ]164
8 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2565) [ 15 ธ.ค. 2561 ]146
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น_(ต่อ) (1)แผนพัฒนาท้องถิ่น_(ต่อ) (1) [ 15 ธ.ค. 2561 ]142