องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]108
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]100
3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]226
4 โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]193
5 โครงการปกป้องสถาบัน ฯ ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ [ 5 มี.ค. 2564 ]197
6 โครงการฝึกอบรมชุอปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มี.ค. 2564 ]186
7 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2564 ]205
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 30 พ.ย. 2563 ]196
9 โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]191