องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบอนุญาตตามมาตรา 13(1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัตราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2566 ]30
2 ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]85
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]171
4 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ปี 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]157
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.7 ประจำปี2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]182
6 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.1 ประจำปี2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]171
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]176
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]175
9 แบบบัญชีราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]164
10 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ต.ค. 2563 ]174
11 ประกาศราคาเประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ 2) [ 16 มี.ค. 2563 ]176
12 ประกาศราคาเประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ 2) [ 16 มี.ค. 2563 ]179