องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 31 ม.ค. 2567 ]5
2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 31 ม.ค. 2567 ]6
3 เเนวปฏิบัติพึงปฏิบัติ ไม่พึงปฏิบัติ [ 9 ม.ค. 2567 ]3
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 3 ม.ค. 2567 ]7
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
7 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
8 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.ทับพริก [ 3 ต.ค. 2566 ]4
9 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม [ 1 ก.พ. 2566 ]59
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2566 ]50
11 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2566 ]39
12 ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]33
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]38
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 30 ม.ค. 2566 ]63
15 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 30 ม.ค. 2566 ]38
16 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม [ 30 ม.ค. 2566 ]52
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม [ 30 ม.ค. 2566 ]51
18 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [ 26 ก.ค. 2562 ]195
19 ประมวลจริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี [ 10 มี.ค. 2562 ]190