องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบลาพักผ่อน [ 24 ม.ค. 2566 ]2
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2566 ]1
3 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่32) พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2566 ]1
4 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 1 ก.ย. 2565 ]22
5 ใบลาพักผ่อน [ 1 ก.ย. 2565 ]21
6 ตัวอย่างใบลาออกพนักงานจ้าง [ 1 ก.ย. 2565 ]26
7 ตัวอย่างหนังสือจ้าง [ 1 ก.ย. 2565 ]18
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]48
9 คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก [ 14 ม.ค. 2564 ]125
10 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 13 ม.ค. 2564 ]119
11 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ [ 12 ม.ค. 2564 ]118
12 คำสั่ง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก [ 11 ม.ค. 2564 ]125
13 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก [ 11 ม.ค. 2564 ]121
14 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก [ 26 พ.ย. 2563 ]128
15 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก [ 25 พ.ย. 2563 ]122
16 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ [ 25 พ.ย. 2563 ]128
17 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก [ 20 พ.ย. 2563 ]118
18 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]109
19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 9 มิ.ย. 2563 ]104
20 คำสั่งมอบอำนาจของหัวหน้าสำนักปลัดให้นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติราชการแทน [ 1 มิ.ย. 2563 ]106