องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการธุรการ [ 2 ม.ค. 2567 ]2
2 คู่มือการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 2 ม.ค. 2567 ]5
3 คู่มือสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]3
4 คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนฯ [ 27 ต.ค. 2566 ]4
5 การลดขั้นตอนการปฏิบัตงานเพื่อบริการประชาชน (จำนวน 12 กระบวนงาน) [ 1 ธ.ค. 2563 ]182