องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]126
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 [ 4 ก.พ. 2564 ]125
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 [ 3 ก.พ. 2564 ]126
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 [ 2 ก.พ. 2564 ]123
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]118
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1/ 2562 [ 12 พ.ย. 2563 ]132
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 12 พ.ย. 2563 ]123
8 ประกาศเรียก ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 1/ 2562 [ 11 พ.ย. 2563 ]127
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/ 2562 [ 11 พ.ย. 2563 ]124
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 11 พ.ย. 2563 ]115
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/ 2562 [ 10 พ.ย. 2563 ]123
12 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 [ 10 พ.ย. 2563 ]115
13 ประกาศเรียก ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/ 2562 [ 9 พ.ย. 2563 ]118
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/ 2562 [ 9 พ.ย. 2563 ]128
15 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2562 [ 9 พ.ย. 2563 ]129
16 ประกาศเรียก ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1/ 2562 [ 6 พ.ย. 2563 ]134
17 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/ 2562 [ 6 พ.ย. 2563 ]129
18 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 6 พ.ย. 2563 ]124
19 ประกาศเรียก ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง 1/ 2562 [ 5 พ.ย. 2563 ]120
20 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/ 2562 [ 5 พ.ย. 2563 ]126
 
หน้า 1|2