องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]2
2 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 สมัยแรก [ 10 ม.ค. 2567 ]2
3 ประกาศ เรื่อง การออกระเบียบสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา ประจำปี 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]2
4 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 5 ม.ค. 2567 ]2
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 [ 28 ธ.ค. 2566 ]2
6 ประกาศ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]2
7 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]2
8 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2566 ]2
9 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]2
10 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]2
11 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]2
12 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]2
13 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]2
14 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 12 ส.ค. 2566 ]2
15 ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]2
16 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]2
17 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 14 ก.ค. 2566 ]2
18 ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]2
19 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]2
20 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 มิ.ย. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4