วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างกำแพง/รั้ว รอบบริเวณ อบต. ทับพริก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
ซื้อชุดวอร์ม ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ทั้งที่ 12 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวที เครื่องเสียง พร้อมตกแต่งสถานที่ ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารและน้ำดื่มสำหรับเลี้ยงเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อรางวัลสำหรับการละเล่นแก่เด็กและเยาวชน และอุปกรณ์เล่นเกม ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประตำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่น SP 220 NW (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวบ้านทับพริก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ผ้าผูกระบายงานพิธี สีขาว และสีส้ม ธงตราสัญญาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง