องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563

คณะผู้บริหาร

นางรัตนากร พุฒเส็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
โทร 095-9497555


นางปราณี คำไกร
นายศรี แจ้งสว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
โทร 085-278-3796
โทร 084-947-1587นายวินัย เปลื้องสุวรรณ์


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก


โทร 087-083-9733