องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 3 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3


📣📣ประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น

🤝ลงพื้นที่ประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

หมู่ที่ 3 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

.................................................................

💢โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

.................................................................

นายพฤทธิ์ ศิริโท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-31
2023-08-31
2023-08-30