องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


"ร่วมงานแคลตาลูปของดีเมืองอรัญ" ประจำปี 2566


วันที่6 เมษายน 2566

#งานแคลตาลูปของดีเมืองอรัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

🤝ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ทำให้มีรอยยิ้ม ความสุขสนุกสนาน ความรักสามัคคี ชุมชนมีส่วนร่วม พนักงานรวมใจ

..............................................

โดยการนำของ

นางรัตนากร พุฒเส็ง

ผู้บริหาร อบต.ทับพริก พร้อมคณะ

สมาชิก อบต.ทับพริก ข้าราชการ พนักงาน

ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านทับพริกทั้ง7หมู่บ้าน

ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี่ ,🙏🙏

2023-09-22
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-31
2023-08-31
2023-08-30