องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่)


» วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น. «

🌟นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ🌟 นายอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วย คณะและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมเข้าประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนธันวาคม 2566 ครั้งที่ 3/2567

" ณ โรงเรียนสระปทุม ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว "

2024-02-23
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04
2024-02-02
2024-01-24