องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่หมู่ที่1-7 ตามโครงการการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2566


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้อมคณะ สมาชิกสภา อบต.ทับพริก

------------------------------------

🎗ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่หมู่ที่1-7

ตามโครงการการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมภายในตำบลทับพริก

#โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

-----------------------------------

นางสาวนันท์มนัส ขันทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-07-12
2024-07-05
2024-07-01
2024-06-26
2024-06-25
2024-06-19
2024-06-19
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-13