องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 33 ปี


วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 09.09 น.

นางรัตนากร พุฒเส็ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้องคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

🎗ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ 33 ปี

..พิธีร่วมวางพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์เจ้าพระยาราชสุภาวดี(สิงห์ สิงหเสนี) ..เพื่อเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจและกำลังพลจะได้น้อมรำลึกถึง และร่วมสดุดีวีรกรรมของบรรพบุรุษนักรบไทยผู้ทรงคุณต่อแผ่นดิน

ณ กองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 12

#องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาธิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-02-23
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04
2024-02-02
2024-01-24