องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการหมู่ที่4 และลงพื้นที่บ้านคนพิการ หมู่ที่3,หมู่ที่7


🎗ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้และผู้พิการหมู่ที่4

และลงพื้นที่บ้านคนพิการ หมู่ที่3,หมู่ที่7

------------------------------------

นายศรี แจ้งสว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาหมู่ที่ 4

ร่วมกับร้อย.ฉก.ตชด.1 เขาดอยเต่า

------------------------------------

🔹นางสาวนันท์มนัส ขันทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-02-23
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-06
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-04
2024-02-02
2024-01-24