องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น "โดยวิธีการเผาทำลาย"


 

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.

คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น "โดยวิธีการเผาทำลาย"

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

2024-04-23
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03