องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพ การจับจีบผ้าสำหรับประดับงานพิธี ประจำปี2566


วันที่พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
โครงการส่งเสริมอาชีพ การจับจีบผ้าสำหรับประดับงานพิธี ประจำปี2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
------------------------------------
- องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก คณะครู/นักเรียน ประชาชน ภายในชุมชนตำบลทับพริก ที่เข้าร่วมผูกผ้าจับจีบสำหรับประดับงานพิธีประจำปี2566
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ทางด้านอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตชิ้นงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น
------------------------------------
🔹นางสาวนันท์มนัส ขันทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก
2024-04-23
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03