องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 จำนวน 2 หลัง


📣📣ประชาสัมพันธ์
นายชัยยง ศรีกะชา หัวหน้าสำนักปลัด
พร้อมคณะราชการ พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
--------------------------------
🤝ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุบ้านคนพิการ
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ให้แก่คนพิการจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566
จำนวน 2 หลัง
1.นายขวัญชัย ไชยพันธ์ บ้านเลขที่ 138 ม.3
2.นายไกรศร อินทรสม บ้านเลขที่ 362 ม.7
ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
--------------------------------
🔹นางสาวนันท์มนัส ขันทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก
2024-04-23
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03