องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ยินดีต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่ นายชัยยง ศรีกะชา ย้ายมาจาก อบต.ไทรทอง พร้อมคณะที่มาส่งท่านหัวหน้าสำนักปลัด


วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
🎗ยินดีต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่
นายชัยยง ศรีกะชา
ย้ายมาจาก อบต.ไทรทอง
พร้อมคณะที่มาส่งท่านหัวหน้าสำนักปลัด
-------------------------------
🎗 กล่าวต้อนรับโดย
นางรัตนากร พุฒเส็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
-------------------------------
2024-04-23
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03